ÖNEMLİ TARİHLER


  • Özet Gönderimi için Son Tarih: 22 Ocak 2019 (15 Mart 2019’a uzatılmıştır.)
  • Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 22 Şubat 2019 (22 Mart 2019’a uzatılmıştır.)
  • Tam Metin Gönderimi için Son Tarih : 15 Mayıs 2019 (29 Mayıs 2019'a uzatılmıştır.)
  • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 28 Haziran 2019 (19 Temmuz 2019'a uzatılmıştır.)
  • Revize Edilen Tam Metinler için Son Tarih : 26 Temmuz 2019 (2 Ağustos 2019'a uzatılmıştır.)

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors